Místo a čas,

kde fyziku a matematiku děláme vlastníma rukama a hlavou,
kde se báje stávají skutečností,
kde rytířské ctnosti ještě nevymřely.

Práce na projektuVelmi výkonný poštovní úředník
Ikarův let Celodenní výlet

Co nabízíme?
Možnost prožít 14 dní naplněných netradičním programem a zážitky!

Myslíme si, že na letním matematicko-fyzikálním soustředění pro středoškoláky byste měli zažít mnohem víc než jen přednášky, počítání příkladů a sem tam nějaký ten sport.

A takový tábor se snažíme dělat!

Naše soustředění je určeno všem mladým lidem, jimž matematika s fyzikou nepřipadají odporné a kteří chtějí prožít dva prázdninové týdny plné vlastního bádání, kutění a dalšího programu.

Projekty - bublinologie Kurz fyziky Projekty - sluneční vařič

No řekněte, zažili jste už tábor či soustředění, kde byste:

  • viděli pokusy s lasery, kapalným dusíkem, zrakovými klamy, chromatografií a lecčím dalším?
  • hráli skutečné divadlo pro diváky, promovali, potkali živého Smrtě, prošli Cestou antických bohů, putovali proti proudu času, byli Mayským kmenem a vyráběli stély, nalezli pirátský poklad na Ztraceném ostrově, vlastnoručně vyrobenými katapulty s mušketýrským plukem napadli pevnost La Rochelle, dojeli Anně Rakouské do Londýna pro přívěsky, míchali alchymistické lektvary a směsi, byli zaměstnáni v tajné vládní agentuře, postupně osídlili nový kontinent, vzepřeli se královské nadvládě a vyhlásili nezávislost?
  • sami experimentálně objevovali vlastnosti látek, oscilátorů, elektromagnetického pole – a také třeba pravidelných těles, principů matematické statistiky, vlastností grup, řetězovky a kmitavých obvodů?
  • v kruhu pozorně naslouchajících mohli bez skákání do řeči říci svůj názor i na hodně vážná témata?
  • sami vyrobili nejrůznější přístroje (váhy, hodiny, větrné „elektrárny“, „sluneční pec“, vznášedlo,skener, atd. atd.) a obhájili svoji práci před odbornou komisí?
  • chodili na večeře v historickém oblečení?
  • čekali na louce před půlnocí na záblesk družice Iridium 66?

Císař na exkurzi v laboratoriu Tajný agent Stolování na celodenním výletě
Tak tohle na našem soustředění provozujeme. Samozřejmě, ne vše každý rok, přeci jen tábor trvá pouze 14 dní. A navíc je zde samozřejmě řada „klasičtějších“ přednášek, kde mají účastníci příležitost dozvědět se od lektorů z Matematicko-fyzikální fakulty a České akademie věd řadu zajímavostí z astronomie, biofyziky, jaderné fyziky, kvantové fyziky, optiky, teorie relativity, matematické analýzy, geometrie, matematické statistiky a z dalších partií matematiky a fyziky. Opět ne každoročně o všem možném, to by bylo příliš, ale nabídka je vždy pestrá. Na nudu na táborech rozhodně čas nezbývá.

Mnoho mladých lidí má chuť bavit se v létě matematikou, fyzikou i lecčím dalším. Patříte mezi ně? Zaujal vás náš tábor? Podívejte se na podrobnější informace, pozvánku na následující tábor nebo nám napište.
Návštěva hydroelektrárny Olympijské hry – jízda na saních Práce na projektu
Beseda o studiu Večer s divadlem Práce na projektu