Kontakty:

Web: http://soustredko.matfyz.cz
http://kdf.mff.cuni.cz/tabor
Email: mfsoustredko@kdf.mff.cuni.cz
Pošta: Letní soustředění, Mgr. Petr Kácovský
KDF MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8